Banner bài viết

Vespa Sprint S 150

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
White Innocenza

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Grey Materia

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Black Opaco

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 94,300,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 098 935 66 99

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa Sprint S 150