Banner bài viết

Vespa Sprint 125

 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
Orange Tramonto

 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
White Innocenza

 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
Red Passione

 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
Red Scarlatto

 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
 • Vespa Sprint 125
Black Vulcano

4.5 11

Giá xe: 77,400,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 098 935 66 99

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa Sprint 125