Banner bài viết

Vespa GTS Super 150

  • Vespa GTS Super 150
  • Vespa GTS Super 150
  • Vespa GTS Super 150
  • Vespa GTS Super 150
Grey Stile Matt

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 115,000,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 098 935 66 99

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

    Nội dung của Vespa GTS Super 150